A produción de pan, de xeito industrial ou artesanal, resiste as limitacións da pandemia do coronavirus. Sen embargo non é allea a elas. Novos protocolos de hixiene para traballadores e compradores, medidas excepcionais na venda e no reparto...o pan é un alimento esencial para os galegos e os panandeiros e panadeiras non deixaron de servilo, ainda nos peores momentos.