Aínda que é o tempo da chegada do frío e da choiva, o outono é tamén a época en que se pasan algúns