Gundivós, Niñodaguia ou Buño son nomes relacionados coa cerámica tradicional do país. Algúns...