Os reporteiros de “Vivir Aquí” comezan o ano dedicando o programa a unha serie de feitos rutineiro