As historias que trae o programa “Vivir Aquí”  xiran arredor das granxas exóticas. Aínda que en Gali