En tempos difíciles o enxeño agudízase e compradores e produtores buscamos como aforrar ata o último