Coñecemos catro persoas que chegaron de fóra de Galicia para asentarse en vilas e aldeas do país ond