No Campus Universitario de Lugo saben desde hai tempo das vantaxes de dar as clases ao aire libre. Agora, coa pandemia do coronavirus, o Master de Actividades Educativa na natureza, aumentou a súa demanda entre os mestres que queren contribuir a evitar que a COVID se extenda entre a comunidade educativa.