A chegada da primavera serve de pretexto para abordar unha serie de temas non por recorrentes exe...