Índice de contidos 02:07 Construir para aforrar e coidar 12:16 A primeira 'passivhaus' galega 24:20 O colexio cálido 34:00 A eficiencia que fai fogar O ano que ven ponse en marcha unha nova normativa para a construcción. Terán que construirse edificios e casas, tanto públicas coma privadas cumprindo normas de consumo enerxético case nulo. Os principais países da Imión Europea xa teñen un modelo a seguir, as 'passivhaus', casas que apenas precisan enerxía externa para ser confortables. Non só se reducen o consumo de combustibles en calefacción, tamén se emiten menos gases nocivos ao medio ambiente.