Dentro do proceso de adopción, cada familia marca as súas liñas vermellas, que poden ir cambiando ao longo do tempo segundo cambien as súas circunstancias vitais. Neste programa cñecemos a unha familia que se atreveu coa aventura de facer unha adopción especial.