O equipo de “Vivir Aquí” retará hoxe o espectador a gozar de todas as formas de expresión do cocido