A tradición di que os meses que levan r (outubro, novembro, decembro, xaneiro...) son os mellore