O equipo de “Vivir Aquí”, o programa que nos descobre as historias anónimas que non chegan aos tit