O programa solta amarras para mergullarse nas vidas dos homes e mulleres que fixeron do mar un estil