“Vivan as Tardes” emociónanos cunha parella moi entrañable que por mor da emigración tivo que vivir separada quince anos; cunha nai que lle salvou a vida á súa filla; e cunha muller que vive nun conflito permanente cos seus, xa que a súa familia non a apoia.