Coñecemos a historia de Antía, que se criou sen pais, entre monxas e monxes; os seus propios irmáns rexeitárona e vive en risco de exclusión social. Todo por nacer home e cambiar de sexo. Outro dos protagonistas é don Tito, un mestre rural xa xubilado, que se vai reencontrar no programa cun antigo alumno. Tamén están no estudio Mercedes e Alfredo, un matrimonio que pasou por todas e que acolleu unha nena que é coma unha filla.