Carlota descobre que Pedro non morreu pero está malferido, semiinconsciente e delirando, polo que busca a axuda dun doutor que se hospeda no hotel. O médico atende a Pedro na casa de Alberto, que tampouco pode crer que seu fillo siga vivo. Carlota permanece ao lado da familia ata que o doutor os tranquiliza: Pedro vaise recuperar, pero necesita descanso e atencións. Antes de regresar ao hotel aparecen Xoán e Dolores, que conseguiron escapar dos gardas da fronteira. Carlota recea da moza á que Pedro mencionou entre delirios.