Tristão está emperrado en ir de acampada e insístelles a seus pais para que lle deixen ir. Ao mesmo tempo, chega a Moledo a súa irmá, Ana. Por outra parte, é o aniversario de Graça, pero seu pai vai traballar e esquécese de aquelarlle a bicicleta de cando súa nai era pequena, que é o regalo que esta lle quere facer á rapariga.