David cédelle a editorial a Nuria. Mónica compadécese de seu pai e decide vivir con él cando saia da clínica.