Afonso conseguiu que unha editorial da Coruña publique as cartas de Gustavo. Isa proponlle a Nuria recuperar a editorial de Marga.