Carlos salva a Mónica de morrer afogada. Mónica déixalle entender a Rafa que tratou de suicidarse. Xandra e Martiño deciden non dicirlle nada a seus pais sobre a súa relación.