A presentadora Nieves Rodríguez, aínda que lle dará a benvida á audiencia desde o Mercado de 1900 d