A simple vista, a prioridade de Daniel é que lle dean a alta para poder operar un paciente, pero ...