Apresentadora Eva Iglesias vai na procura de repartir cartos en dúas localidades da provincia de Lugo: Vilalba e Monforte. Alí, busca dous concursantes que amosen as diferentes estancias das súas casas para poder gañar ata 1.000 euros. En Vilalba, responde á súa proposta Teresa; mentres que en Monforte accede a concursar o matrimonio formado por Pedro e Isabel.