“Todo Queda na Casa” contará esta noite con dous concursantes de nivel. O primeiro, un matrimonio que acaba de reformar a casa e non ten moito control de cada unha das innovacións que ten a súa vivenda e, a segunda, unha propietaria retirada dunha tenda de roupa, que amosará amosa o negocio e a vivenda.