Índice de contidos 00:05 Mensaxe do rei Filipe VI 01:53 Cazoladas e reaccións dos partidos políticos 03:05 O Rei preside o comité de seguimento do coronavirus 03:40 Máis de 50 anciáns mortos en residencias 04:10 Centros privados ao servizo do sistema público 06:09 Sancións por  non cumprir as restriccións 06:56 Portugal, en estado de emerxencia 07:39 A OMS advirte que o coronavirus non matá só anciáns 08:45 A China empeza as análises clínicas 09:12 Test rápido no Meixoeiro de Vigo  11:05 Adiadas as eleccións autonómicas 11:38 A renovación do DNI, a ITV ou a devolución de compras quedan prorrogados ou suspendidos 12:37 Máis de 90 mil españois están no estranxeiro 13:24 As Pepitas de Ferrol celebráronse desde os balcóns   00:00:05:00 Mensaxe do rei Filipe VI   00:01:53:46 Cazoladas e reaccións dos partidos políticos   00:03:05:46 O Rei preside o comité de seguimento do coronavirus   00:03:40:42 Máis de 50 anciáns mortos en residencias   00:04:10:42 Centros privados a