Diego e Marga seguen inmersos na busca dos tres madeireiros que supostamente acabaron coa vida de Xurxo e roubaron a droga dos rusos.