En “Serramoura”, onde o sector forestal move a economía da vila, os accidentes laborais no mont...