O caso dos Osorio dará un novo xiro cando Iván denuncia o roubo de parte das xoias familiares e que coincide no tempo coa desaparición de Peixe. Marga e Roi non tardan en establecer unha relación entre Peixe e o roubo das xoias, pero a investigación cambia cando Santos atopa a Peixe ferido. Santos, sentídose culpable polo estado de Peixe, non dubida en sinalar a Iván como responsable da malleira e comeza a indagar pola súa conta o que pasou coas xoias. Mentres tanto, Luz segue adiante no seu intento por coñecer a historia da nai de Román, sen embargo Evaristo non está disposto a que se remova o pasado e intenta que Luz olvide o tema por todos os medios.