Isabel insístelle a Teté que acoda á lectura do testamento de Gonzalo. Teté negase rotundamente a aparcer polo pazo, aínda que sexa polo testamento, ela négase xa que vai contra a súa moral e incluso contra a súa saúde.