Agora que Xan vai casar con Teté, Manuel dille ao seu fillo que non vale para convivir e ademais non ten con que.