Xan cóntalle a Pepe e a Lito que vai lanzarse á conquista de Teté con todas as consecuencias; con todo o que lle ensinou Rafa, séntese un home novo. Manuel fala con dona María moi arrepentido polo que fixo e lamentándose do xeito en que se levan as cousas na adega. Da Silva prepara con Besteiro o seu encontro amoroso con Leo, que pospón a súa saída do pazo ante a situación de dona María.