Diego e Marta volven tras casar en segredo. Moncho tenta convencer a Diego de que Marta é unha manipuladora e de que casou por interese. Marta dille a Da Silva que gañou a aposta, pero Da Silva téndelle unha trampa.