Moncho o que pretende é separar a Uxía da súa filla definitivamente en canto esta naza e quedar el con ela. Mentres, Marta e Marcos rétanse a ver se realmente ela é capaz de acadar o reto que persegue: facerse rica en Brandán para volver marchar para Madrid. Ela prepara a súa estratexia de sedución para Diego.