Don Carlos, un vello amigo de dona María, regresa a Cambados para enterrar a súa dona. Dona María invítao a quedar uns días no pazo, pero Marta pretende levalo con ela. Beatriz está a recibir chamadas estrañas e sospeita que sexan de Gonzalo. Moncho rexeita a Uxía e ameázaa se non marcha de Cambados; ten claro que o primeiro para el é o pazo, a adega, e a familia, polo que segue a insistirlle a Leonor que regrese ao pazo. Uxía négase a marchar mentres non lle dean o que lle pertence.