A situación de Gonzalo é límite: está fóra do Pazo e de Brandán, así que cavila algo terrible contra Diego como último intento de recuperar o seu status na familia e no negocio. Uxía comeza a recibir presións de Dona María e da súa propia familia para que marche de Cambados e as noticias que veñen de Gloria na Arxentina son sorprendentemente malas, Gloria vai ser encarcerada alí por verse implicada nos asuntos do seu ex-marido e non poderá volver como estaba previsto.