Manuel revélalle a Da Silva que el ten a pistola e acusa a Moncho de estar detrás do seu intento de asasinato. Carmiña e Felisa están moi atarefadas cos preparativos da voda e non dan feito con todo o traballo, así que Pepe fai o encargo de mercarlle unha tintura a Carmiña.