Un cliente do bar anda buscando camioneiro. Da Silva tenta un achegamento a Gloria. Acaba descubrindo que Da Silva traballa para Gonzalo, polo que acode ao pazo para pedirlle explicacións.