Finalmente Vanesa entrega a cinta coa gravación da cámara de seguridade que demostra a inocencia de Diego. Como consecuencia da acción de Vanesa, Moncho mantén unha forte discusión con esta.