Gonzalo busca desesperadamente a camisa, proba da agresión a Gloria. É sorprendido pola súa nai buscando desesperadamente a camisa manchada, xurdindo unha discusión entre eles onde a súa nai maniféstalle o seu desprezo non só polo que lle fixo a Gloria, senón por provocar a morte do seu pai, anunciándolle que pagará por todo o que fixo.