Riki, o novo amante de Uxía, apaixoado polo risco acepta o desafío da xove, entrar ás agachadas no pazo e ter un encontro amoroso na habitación de Dona María. Da Silva, a través do seu compinche, está ó tanto do engano de Sonia, do interés de Diego por ésta e da relación de Uxía con Riki. O brasileiro tentará sacar partido de todo esto, sobre todo da debilidade de Diego...