Dona María recibe unha carta que a invita a abandonar o pazo en cinco días. Uxía pídelle a Teté que os axude no restaurante, pero esta non quere saber nada nin de Xan nin do negocio.