Índice de contidos 00:05 20 anos de Sogama 03:17 Aprendendo un oficio 08:00 Música para as persoas xordas 10:41 A batalla dun colexio contra a obesidade 13:32 Un lavadoiro único en Betanzos