Julien contrata o embaixador dos crocodilos, experto en protocolo, para que lles ensine aos seus súbditos a comportarse nun baile de sociedade. Todos se converten nuns melindrosos incapaces de divertirse.