Os espectadores coñecerán hoxe unha interiorista que di vivir nunha casa onde o máis importante é...