Índice de contidos 01:40 Patri, 'Alcol de ruda para piollos' 08:44 Marta e Manuel, 'Coidados da roseira' 15:32 Carme, 'Laranxas confeitadas' 22:47 Lucas, 'Econoloxía dos herbicidas'