Índice de contidos 01:40 David, 'Poda de floración da maceira' 09:15 Marta e Manuel, 'Poñedoiro de galiñas' 15:59 Iago, 'Calendario de sementeiras, transplantes e colleitas' 22:20 Carme, 'Trampa para o becho da mazá'