Pezas audiovisuais da obra de Paz Andrade de carácter suxestivo, que están construídas sobre algúns