Convidados: Cómplices e 'Mangüi' Claudio recibe unha notificación xudicial que lle anuncia a chegada dunha herdanza do Brasil. Feliz por tan boa nova, empeza cos soños típicos dun novo rico. Por outra banda, Xosé Vicente e don Cosme mostran a súa inquedanza pola crecente amizade entre dona Ermitas e don Anselmo, o párroco.